מים מים פנים
שנה טובה דפוס בית תשפ"א
מים מים
יומן ריצה
אלף_בית
אלף בית
שיבויה ושיקויה עפות למדבר
אלף בית אקס ליבריס
TARA NOMADA
לרגל מות אבי
TARA NOMADA
אפיגרף
סדר הדברים: קטלוג
שישרףהכלל
שישרף הכלל
הסנדק
הסנדק
שנה טובה 2019
תלאביביפו

מים מים | אלכס בן ארי
יומן ריצה | אורי יואלי

שיבויה ושיקויה עפות למדבר | שרון קנטור. איור: שחר סריג

אלף בית | דנה יואלי

TARA NOMADA  | Dana Lev Levnat / Permi Vac

אפיגרף | ננה אריאל ואורי יואלי

סדר הדברים: קטלוג | ננה אריאל

תלאביביפו | אורי יואלי

שישרף הכל: רגעים בעתיד אפשרי | אורי יואלי

הסנדק | אורי יואלי

לרגל מות אבי | אורי יואלי

מים מים פנים