top of page
השחקן, אורי יואלי
מבנה ואקראיות
יומן ריצה
אלף_בית
שיבויה ושיקויה עפות למדבר
הנפש הסולארית
לרגל מות אבי
TARA NOMADA
סדר הדברים: קטלוג
שישרף הכלל
הסנדק
הרחיצה_בים
השמש והדג נפתח
מים מים
נייר ו
אפיגרף
תלאביביפו
הפיל
חיי נמלים

2024 |  השחקן | אורי יואלי
2024
| מבנה ואקראיות (גלויות) | איתי בנימיני
2023 | הנפש הסולארית - המהדורה המוארת | יותם פלדמן. הסדרה הסולארית
2023 | השמש והדג | וירג'יניה וולף, תרגום: שירז גרינבאום ואסתר בראל. לפודקאסט>> למהדורה הדיגיטלית במגזין גרנטה>>הסדרה הסולארית
2022 | הפיל שבחדר - מסע היסטורי לאפריקה וחזרה | אורי יואלי,  כריכה קשה. למהדורה הדיגיטלית>>
2021 | חיי נמלים | רחל
2021 | הרחיצה בים | יעקב גודארד. למהדורה הדיגיטלית>>
2021 | נייר ומספריים | הילה לביב

2021 | מים מים | אלכס בן ארי
2020 | יומן ריצה | אורי יואלי

2020 | שיבויה ושיקויה עפות למדבר | שרון קנטור. איור: שחר סריג
2020 | אלף בית | דנה יואלי
TARA NOMADA  | Dana Lev Levnat / Permi Vac | 2019
2019 | אפיגרף | ננה אריאל ואורי יואלי
2019 | סדר הדברים: קטלוג | ננה אריאל
2019 | תלאביביפו | אורי יואלי
2019 | שישרף הכל: רגעים בעתיד אפשרי | אורי יואלי
2019 | הסנדק | אורי יואלי
2019 | לרגל מות אבי | אורי יואלי

bottom of page