אלף בית | דנה יואלי

TARA NOMADA  |
Dana Lev Levnat / Permi Vac

אפיגרף | ננה אריאל ואורי יואלי

סדר הדברים: קטלוג | ננה אריאל

תלאביביפו | אורי יואלי

שישרף הכל: רגעים בעתיד אפשרי | אורי יואלי

הסנדק | אורי יואלי

לרגל מות אבי | אורי יואלי