מים מים פנים
שנה טובה דפוס בית תשפ"א
יומן ריצה
אלף_בית
אלף בית
שיבויה ושיקויה עפות למדבר
אלף בית אקס ליבריס
TARA NOMADA
לרגל מות אבי
TARA NOMADA
סדר הדברים: קטלוג
שישרףהכלל
שנה טובה 2019
שישרף הכלל
הסנדק
הסנדק
הרחיצה_בים
מים מים
נייר ו
אפיגרף
תלאביביפו
חיי נמלים

חיי נמלים | רחל, 2021
הרחיצה בים | יעקב גודארד, 2021. למהדורה הדיגיטלית>>
נייר ומספריים | הילה לביב, 2021

מים מים | אלכס בן ארי, 2021
יומן ריצה | אורי יואלי, 2020

שיבויה ושיקויה עפות למדבר | שרון קנטור. איור: שחר סריג, 2020
אלף בית | דנה יואלי, 2020
TARA NOMADA  | Dana Lev Levnat / Permi Vac, 2019
אפיגרף | ננה אריאל ואורי יואלי, 2019
סדר הדברים: קטלוג | ננה אריאל, 2019
תלאביביפו | אורי יואלי, 2019
שישרף הכל: רגעים בעתיד אפשרי | אורי יואלי, 2019
הסנדק | אורי יואלי, 2019
לרגל מות אבי | אורי יואלי, 2019